نوشته‌ها

یارانه تیر ماه 94 مراکز توانبخشی

/
یارانه تیر ماه 94 مراکز توانبخشی توسط سازمان بهزیستی کشور به استان…

معافیت مالیاتی مراکز نگهداری معلولین ذهنی- حرکتی

/
شما میتوانید دستورالعمل معافیت مالیاتی مراکز نگهداری معلولین ذهنی- حرکتی ر…