نوشته‌ها

دعوتنامه مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه انجمن مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین استان تهران

/
دعوتنامه مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه انجمن مراکز غیردولتی ت…

رئوس برنامه همایش سراسری مدیران مراکز توانبخشی

/
اولین همایش سراسری مدیران مراکز توانبخشی کشور چهارشنبه 19 اسفند 94 برگزار م…

دستورالعمل مراکز حرفه آموزی ..

/
شما میتوانید دستورالعمل مراکز حرفه آموزی را در زیر دانلود نمایید …

دستورالعمل مراکز شبانه روزی ....

/
شما میتوانید دستورالعمل مراکز شبانه روزی را در زیر دانلود نمایید . …