نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رایگان در دفتر انجمن

/
با توجه به مشکلات حقوقی مراکز توانبخشی, انجمن اقدام به انعقاد قرارداد ب…

توانبخشی حرفه ای در کشورمان توسعه نیافته است

/
توانبخشی حرفه ای در بسیاری کشورها و از جمله کشورمان، ناشناخته…