نوشته‌ها

برگزاری مشترک کلاس‌های دانشکده توانبخشی "ایران" و "تهران"

/
رییس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه کلاس…