خانه | slider | گزارش عملکرد انجمن توانبخشان

گزارش عملکرد انجمن توانبخشان

در روز دو شنبه مورخ 94/04/08 در جلسه ای دو ساعته با جناب آقای دکتر نحوی نژاد به اتفاق سه نفر از اعضاء هیئت مدیره انجمن عالی پیرامون مطالب ذیل مذاکره گردید.

1- وزارت کار موضوع شمول یا عدم شمول قانون برای کارکنان مراکز توانبخشی روزانه و شبانه روزی بحث و گفتگو گردید. آقای دکتر نحوی نژاد با ابراز قول مساعدت و همکاری در این زمینه تأکید کردند: در صورت خروج مراکز شبانه روزی از شمول قانون کار، از انجمن عالی به صورت جدی انتظار می رود تا با تشکیل تیم های نظارتی اجازه ندهد در حق کارکنان مراکز اجحافی صورت پذیرد. امیدواریم با همکاری رؤسای شعب استانی بتوانیم مقابل سوءاستفاده احتمالی تعداد اندکی از مدیران مراکز متخلف بایستیم.

2*- با توجه به اینکه در ارزیابی مراکز نماینده انجمن حضور می یافت و این موضوع باعث شده بود که وقت زیادی از اعضاء هیئت مدیره استانی گرفته شود، لذا پیشنهاد گردید، تنها در مواردی که مرکزی اعتراض نماید کمیته ای با حضور نماینده انجمن دربهزیستی استان تشکیل و به موارد تغییر درجه مرکز معترض رسیدگی نماید.

3- در خصوص بیمه سهم کارفرمایی صحبت های مفصلی صورت پذیرفت ایشان قول دادند که هر چه سریعتر بودجه ی این قسمت به استان ها واریز و از طریق انجمن هزینه کرد آن در استان پیگیری و گزارش پرداخت به حوزه توانبخشی ارسال گردد.

4- در ارتباط با رفتارهای سلیقه ای در موارد پرداخت یارانه , تعداد توانجویان,پرداخت کمک هزینه های مختلف و … در استان ها یادآور شدیم، اگر بهداشت روانی مدیران مراکز خدشه دار گردد باعث انتقال آن به کارکنان و نهایتاً توانجویان مرکز خواهد شد لذا ایشان قول دادند که موارد گزارش شده از طرف انجمن پیگیری و اعلام نتیجه به انجمن خواهد گردید.

5- بحث و گفتگو در ارتباط با برآورد هزینه ها، امنیت شغلی مدیران مراکز، چگونگی نظارت بر مراکز، هزینه های کیس های مجهول الهویه، هزینه ویزیت در منزل و غیره.

6- حضور نماینده انجمن در کمیسیون ماده 26 در مورخ 14/04/94 جهت دفاع از یکی از مراکز شبانه روزی ـ در این جلسه با دلایل مکفی و متقن و دفاعی که از طرف نماینده انجمن انجام پذیرفت حکم ابطال پروانه مرکز فوق لغو گردید, توسط نماینده انجمن کشور جهت شفاف شدن موضوع اعضاء کمیسیون ماده 26 کشور به شهرستان مرکز مورد نظر دعوت شدند که با اعضاء با این پیشنهاد موافقت نمودند.

7- حضور در جلسه تکمیلی برآورد یارانه مراکز توانبخشی کشور در مورخ 15/04/94 ـ در این جلسه که با حضور دکتر نحوی نژاد، مهندس رضایی، دکتر نوع پرست، دکتر دواتگران، کارشناسان بودجه، و آقایان رسایی و سعدآبادی تشکیل گردید، پس از بحث و گفتگو در نتیجه با حمایت های آقایان دکتر نحوی نژاد و رسایی و نماینده انجمن رقم های مصوب شده قبل هرکدام 000/200 ریال افزایش یافت. به طوریکه برای مراکز شبانه روزی  در دو درجه شامل درجه یک 500 هزار، درجه دو 450 هزار تصویب گردید و برای مراکز روزانه نیز دو درجه شامل درجه یک 340 هزار و درجه دو 300 هزار تومان در نظر گرفته شد.

شایان ذکر است بودجه به صورت حدود 70% درجه یک و 30% درجه دو و براساس آماری که استان از درجه بندی خود اعلام می کند برای استان ها ارسال خواهد شد.

برای مراکز اتیسم 360 هزار، کارگاه ها 350 هزار، مجهول الهویه و بیماران خاص 600 هزار، ویزیت در منزل 120 هزار و مراقبت در منزل 275 هزار در نظر گرفته شد. که امیداوریم این ارقام نهایی گردد و برای طی مراحل اداری و تسریع در تصویب شدن در هیئت دولت این موضوع, نماینده انجمن پیگیری های لازم را انجام می دهد.

8- در مورخ 16/04/94 در جلسه ای با جناب آقای خیرخواه و کارشناسان محترم دفتر مشارکت ها و نمایندگان کانون مهدکودک ها، انجمن تقاضای تغییر اساسنامه را پیشنهاد کرد. که موافقت حضار را به همراه داشت. در همین جا از دوستان و همکاران تقاضا دارد اساسنامه پیشنهادی خود را (که بارها اعلام داشته ایم) به دفتر انجمن ارسال نمایند. البته سه نفر از همکاران پیشنهادات خود را اعلام نمودند که از آن ها استفاده گردید. لازم به ذکر است به اطلاع برسانیم که کانون مهدکودک های کشور سه نفر عضو هیئت مدیره کشوری می باشند و از هر استان یک نفر به عنوان نماینده در جلسات شرکت می نمایند.

انشاءا… باهمکاری و همراهی مراکز توانبخشی به اهداف عالیه انجمن دست یابیم,لازم به ذکر است هرکدام از دست آوردهای فوق حاصل رایزنی ها و جلسات متعدد و پیگیری های اعضاءهیئت مدیره انجمن عالی می باشد.

انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین کشور

درباره ی توانبخشان

همچنین ببینید

تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *