خانه | اخبار | چک لیستهای ارزشیابی مراکز ضایعه نخاعی

چک لیستهای ارزشیابی مراکز ضایعه نخاعی

فرم شماره یک پذیرش

فرم شماره دو نیازسنحی

فرم شماره سه ارزیابی پرستاری

فرم شماره چهار گزارش پرستاری

فرم شماره پنج کنترل علائم حیاتی

فرم شماره شش گزارش جلسات آموزشی

فرم شماره هفت ارزیابی فیزیوتراپی

فرم شماره هشت گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی

فرم شماره نه ارزیابی کاردرمانی

ADL , IADLفرم شماره ده سنجش

فرم شماره یازده گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی

فرم شماره دوازده ارزیابی گفتاردرمانی

فرم شماره سیزده گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی

فرم شماره چهارده شرح حال روان شناسی

فرم شماره پانزده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی

فرم شماره شانزده گزارش اقدامات و پیگیری های آموزشی

فرم شماره هفده گزارش اقدامات و پیگیری های تغذیه ای

case confrenceفرم شماره هجده گزارش جلسات

فرم شماره نوزده ترخیص

چک لیست ارزشیابی مراکز روزانه معلولان ضایعه نخاعی

فرم رضایت سنجی از خانواده

 

انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین کشور

درباره ی توانبخشان

همچنین ببینید

تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *