خانه | اخبار | چک لیستهای ارزشیابی مراکز جسمی حرکتی

چک لیستهای ارزشیابی مراکز جسمی حرکتی

فرم شماره یک پذیرش

فرم شماره دو نیازسنحی

فرم شماره سه ارزیابی فیزیوتراپی

فرم شماره چهار گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی

فرم شماره پنج گزارش جلسات آموزشی

فرم شماره شش ارزیابی کاردرمانی

ADL , IADLفرم شماره هفت سنجش

فرم شماره هشت گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی

فرم شماره نه ارزیابی گفتاردرمانی

فرم شماره ده گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی

فرم شماره یازده شرح حال روان شناسی

فرم شماره دوازده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی

فرم شماره سیزده گزارش اقدامات و پیگیری های آموزشی

فرم شماره چهارده گزارش اقدامات و پیگیری های تغذیه ای

case confrenceفرم شماره پانزده گزارش جلسات

فرم شماره شانزده ترخیص

 

انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین کشور

درباره ی توانبخشان

همچنین ببینید

تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *