چک لیستهای ارزشیابی مراکز ویژه اختلالات دهان و بلع

فرم شماره یک پذیرش

فرم شماره دو گزارش اقدامات و پیگیری های دندانپزشک

فرم شماره سه ارزیابی پزشکی

فرم شماره چهار ارزیابی پرستاری

فرم شماره پنج گزارش پرستاری

فرم شماره شش دستورات دارویی

فرم شماره هفت کنترل علائم حیاتی

فرم شماره هشت گزارش جلسات آموزشی

فرم شماره نه ارزیابی گفتاردرمانی

فرم شماره ده گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی

فرم شماره یازده ارزیابی کاردرمانی

فرم شماره دوازده گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی

فرم شماره سیزده گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی

فرم شماره چهارده گزارش اقدامات و پیگیری های رادیولوژی

فرم شماره پانزده گزارش اقدامات و پیگیری های تغذیه ای

فرم شماره شانزده ارزیابی روان شناسی

فرم شماره هفده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی

case confrenceفرم شماره هجده گزارش جلسات

چک لیست ارزشیابی مراکز روزانه اختلالات دهان و بلع

 

 

نویسنده : 
تاریخ انتشار : بهمن ۱۸, ۱۳۹۳
دسته بندی : اخبار, دستورالعمل ها
 

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...