دستورالعمل ها

دستورالعمل مراکز روزانه

شما میتوانید دستورالعمل مراکز روزانه را در زیر دانلود نمایید . برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

۸ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...

دستورالعمل مراکز خدمات در منزل ….

شما میتوانید دستورالعمل مراکز خدمات در منزل را در زیر دانلود نمایید . خدمت در منزل جسمی خدمت در منزل ذهنی خدمت در منزل روان خدمت درمنزل سالمند عمومی خدمت

۸ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی ….

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی 

۸ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...

چک لیست ارزشیابی خدمات در منزل ….

شما میتوانید چک لیست ارزشیابی خدمات در منزل را در زیر دانلود نمایید . برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

۸ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...

چک لیست ارزشیابی مراکز روزانه

شما میتوانید چک لیست ارزشیابی مراکز روزانه را در زیر دانلود نمایید . برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید آموزشی وتوانبخشی بخشنامه توانبخشی حرفه ای  

۸ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...

تعرفه شهریه و یارانه

شما میتوانیدتعرفه شهریه و یارانه را در زیر مشاهده نمایید. برای دانلود و دیدن نامه در اندازه اصلی بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۱ بیشتر بخوانید...