خانه | دستورالعمل ها (صفحه 3)

دستورالعمل ها

چک لیستهای ارزشیابی مراکز کودک کم بینا و نابینا

case conference فرم شماره سه گزارش جلسات فرA8C5~1 فرم شماره پنج – ارزیابی بهداشتی فرم شماره چهار – ارزیابی اولیه – مشاهدات بالینی فرم شماره دو بررسی نیازهای والدین فرم شماره ده ترخیص فرم شماره شش- ارزیابی دور ه ای فرم شماره نه گزارش جلسات آموزشی فرم شماره هشت- گزارش اقدامات و پیگیری های روانشناسی فرم شماره هفت- ارزیابی روانی اجتماعیچک لیست ارزشیابی مراکز خانواده و کودک کم بینا و نابینا فرم رضایت سنجی از خانواده

ادامه نوشته »

شهریه 93 مراکز توانبخشی

در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت محترم توانبخشی و مدیران حوزه و کارشناسان بودجه پس از بحث و گفتگو، ارقام سهم خانواده و شهریه مراکز توانبخش غیردولتی مصوب و اعلام گردید.  

ادامه نوشته »

برنامه آموزشی و تغذیه

شما میتوانید برنامه آموزشی و تغذیه را در زیر دانلود نمایید. برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید. برنامه آموزشی و تغذیه    

ادامه نوشته »

دستورالعمل مراکز حرفه آموزی ..

شما میتوانید دستورالعمل مراکز حرفه آموزی را در زیر دانلود نمایید . برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید.   کارگاه تولیدی حمایتی   روزانه توانبخشی حرفه ای    

ادامه نوشته »