دستورالعمل ها

چک لیستهای ارزشیابی مراکز کودک کم بینا و نابینا

case conference فرم شماره سه گزارش جلسات فرA8C5~1 فرم شماره پنج – ارزیابی بهداشتی فرم شماره چهار – ارزیابی اولیه – مشاهدات بالینی فرم شماره دو بررسی نیازهای والدین فرم

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

اساسنامه انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین کشور

اساسنامه انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین کشور

۵ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

شهریه 93 مراکز توانبخشی

در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت محترم توانبخشی و مدیران حوزه و کارشناسان بودجه پس از بحث و گفتگو، ارقام سهم خانواده و شهریه

۹ تیر ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

تخفیف هزینه برق

متن نامه بخشنامه تخفیف هزینه برق معلولین ایران را میتوانید در زیر مشاهد فرمایید. [divider]

۲ آذر ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...

برنامه آموزشی و تغذیه

شما میتوانید برنامه آموزشی و تغذیه را در زیر دانلود نمایید. برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید. [divider] برنامه آموزشی و تغذیه    

۲۶ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...

دستورالعمل مراکز حرفه آموزی ..

شما میتوانید دستورالعمل مراکز حرفه آموزی را در زیر دانلود نمایید . برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید. [divider]   کارگاه تولیدی حمایتی   روزانه توانبخشی حرفه ای  

۸ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...

دستورالعمل مراکز شبانه روزی ….

شما میتوانید دستورالعمل مراکز شبانه روزی را در زیر دانلود نمایید . برای دانلود بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

۸ آبان ۱۳۹۲ بیشتر بخوانید...