معلولین ذهنی

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی خانه های پناهگاهی

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی خانه های پناهگاهی چک لیست ارزشیابی خانه هاب پناهگاهی

۹ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...

چک لیست مراکز شبانه روزی معلولین ذهنی

چک لیست مراکز شبانه روزی ذهنی چک++لیست+ارزشیابی+شبانه+روزی+ذهنی  

۹ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...

چک لیست مراکز شبانه روزی جسمی- حرکتی

چک لیست مراکز شبانه روزی جسمی حرکتی ارزشیابی وضعیت مراکز شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی راهنمای فرم ارزشیابی مراکز شبانه روزی جسمی حرکتی  

۹ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...

چک لیست ارزشیابی کارگاه های تولیدی حمایتی

چک لیست کارگاه تولیدی حمایتی

۱۱ آبان ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...

دستورالعمل‌های مراکز شبانه روزی

دستورالعمل توانبخشی مبتنی بر خانواده   tavanbakhshi mobtani bar khanevade عمومي روزانه وشبانه روزي omomi rozane va shabanerozi تخصصي  شبانه روزي معلولان جسمي حرکتي  shabane jesmi harekati تخصصي شبانه روزي

۵ مرداد ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز معلولان ذهنی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو تاریخچه پزشکی، توانبخشی و آموزشی فرم شماره سه گواهی سلامت پزشکی فرم شماره چهار بررسی نیازهای والدین مجموعه فرم های شماره پنج ارزیابی

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز جسمی حرکتی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی فیزیوتراپی فرم شماره چهار گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی فرم شماره پنج گزارش جلسات آموزشی فرم شماره

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

شهریه 93 مراکز توانبخشی

در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت محترم توانبخشی و مدیران حوزه و کارشناسان بودجه پس از بحث و گفتگو، ارقام سهم خانواده و شهریه

۹ تیر ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...
12