معلولین ذهنی

2525255

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی خانه های پناهگاهی

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی خانه های پناهگاهی چک لیست ارزشیابی خانه هاب پناهگاهی

۹ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
2525255

چک لیست مراکز شبانه روزی معلولین ذهنی

چک لیست مراکز شبانه روزی ذهنی چک++لیست+ارزشیابی+شبانه+روزی+ذهنی  

۹ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
2525255

چک لیست مراکز شبانه روزی جسمی- حرکتی

چک لیست مراکز شبانه روزی جسمی حرکتی ارزشیابی وضعیت مراکز شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی راهنمای فرم ارزشیابی مراکز شبانه روزی جسمی حرکتی  

۹ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
Untitled-17

چک لیست ارزشیابی کارگاه های تولیدی حمایتی

چک لیست کارگاه تولیدی حمایتی

۱۱ آبان ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...
Untitled-1781

دستورالعمل‌های مراکز شبانه روزی

دستورالعمل توانبخشی مبتنی بر خانواده   tavanbakhshi mobtani bar khanevade عمومي روزانه وشبانه روزي omomi rozane va shabanerozi تخصصي  شبانه روزي معلولان جسمي حرکتي  shabane jesmi harekati تخصصي شبانه روزي

۵ مرداد ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...
Untitled-1788

چک لیستهای ارزشیابی مراکز معلولان ذهنی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو تاریخچه پزشکی، توانبخشی و آموزشی فرم شماره سه گواهی سلامت پزشکی فرم شماره چهار بررسی نیازهای والدین مجموعه فرم های شماره پنج ارزیابی

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...
Untitled-1790

چک لیستهای ارزشیابی مراکز جسمی حرکتی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی فیزیوتراپی فرم شماره چهار گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی فرم شماره پنج گزارش جلسات آموزشی فرم شماره

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...
سخنگویی

شهریه 93 مراکز توانبخشی

در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت محترم توانبخشی و مدیران حوزه و کارشناسان بودجه پس از بحث و گفتگو، ارقام سهم خانواده و شهریه

۹ تیر ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...
12