خانه | دستورالعمل ها | بیماران روانی مزمن

بیماران روانی مزمن

دستورالعمل‌های مراکز شبانه روزی

دستورالعمل توانبخشی مبتنی بر خانواده   tavanbakhshi mobtani bar khanevade عمومي روزانه وشبانه روزي omomi rozane va shabanerozi تخصصي  شبانه روزي معلولان جسمي حرکتي  shabane jesmi harekati تخصصي شبانه روزي ذهني shabane zehni تخصصي شبانه روزي سالمند shabane salmandan تخصصي شبانه روزي روان  shabane ravan تخصصي خانه هاي کوچک معلولان ذهني takhasosi khane kochak دستورالعمل نهايي هتل آپارتمان hotel aparteman              

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز روانی مزمن

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی پرستاری فرم شماره چهار گزارش پرستاری فرم شماره پنج کنترل علائم حیاتی فرم شماره شش دستورات روانپزشک فرم شماره هفت گزارش جلسات آموزشی فرم شماره هشت شرح حال روان شناسی فرم شماره نه ارزیابی روان شناسی فرم شماره ده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی فرم شماره یازده ارزیابی کاردرمانی فرم شماره دوازده گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی فرم شماره سیزده گزارش مددکاری فرم شماره چهارده گزارش اقدامات و پیگیری های مددکار اجتماعی فرم شماره پانزده گزارش بازدید مددکاری از منزل فرم شماره شانزده گزارش جلسات case confrence فرم شماره هفده ترخیص  

ادامه نوشته »

شهریه 93 مراکز توانبخشی

در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت محترم توانبخشی و مدیران حوزه و کارشناسان بودجه پس از بحث و گفتگو، ارقام سهم خانواده و شهریه مراکز توانبخش غیردولتی مصوب و اعلام گردید.  

ادامه نوشته »

برنامه آموزشی و تغذیه

شما میتوانید برنامه آموزشی و تغذیه را در زیر دانلود نمایید. برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید. برنامه آموزشی و تغذیه    

ادامه نوشته »

دستورالعمل مراکز حرفه آموزی ..

شما میتوانید دستورالعمل مراکز حرفه آموزی را در زیر دانلود نمایید . برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید.   کارگاه تولیدی حمایتی   روزانه توانبخشی حرفه ای    

ادامه نوشته »

دستورالعمل مراکز خدمات در منزل ….

شما میتوانید دستورالعمل مراکز خدمات در منزل را در زیر دانلود نمایید . خدمت در منزل جسمی خدمت در منزل ذهنی خدمت در منزل روان خدمت درمنزل سالمند عمومی خدمت در منزل      

ادامه نوشته »

چک لیست ارزشیابی خدمات در منزل ….

شما میتوانید چک لیست ارزشیابی خدمات در منزل را در زیر دانلود نمایید . برای اینکار بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ادامه نوشته »