جزوات آموزشی

Untitled-111565656563243434

جزوه اموزشی کارگاه تولیدی

نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کارگاه تولیدی / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...
Untitled-11156565656

جزوه اموزشی ضایعه نخاعی

نسخه پی دی اف جزوه اموزشی ضایعه نخاعی / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...
Untitled-11133453454

جزوه اموزشی کم بینا

نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کم بینا / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...
Untitled-143545435

جزوه اموزشی کم شنوا

نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کم شنوا / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...
ذهني

جزوه آموزشی مراکز ذهنی روزانه 15-

جزوه آموزشی مراکز ذهنی در فرمت word  جزوه ذهنی نهایی جزوه آموزشی مراکز ذهنی در فرمت pdf  جزوه ذهنی نهایی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...
جزوه سالمندان

جزوه آموزشی سالمندان

جزوه سالمندان

۷ مهر ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...
جزوه

جزوه آموزشی بیماران روانی مزمن

  نهایی بیماران روانی مزمن

۶ مهر ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...
2525255

مراحل ثبت نام دوره آموزشی مراکز روزانه توانبخشی

طرح آموزشی کارکنان مراکز توانبخشی روزانه کشور توسط سازمان بهزیستی کشور و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین کشور صورت می گیرد. مخاطبین طرح : صاحب امتیاز ،

۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...