جزوات آموزشی

جزوه اموزشی کارگاه تولیدی

نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کارگاه تولیدی / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...

جزوه اموزشی ضایعه نخاعی

نسخه پی دی اف جزوه اموزشی ضایعه نخاعی / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...

جزوه اموزشی کم بینا

نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کم بینا / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...

جزوه اموزشی کم شنوا

نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کم شنوا / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک نمایید.

۹ تیر ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...

جزوه آموزشی مراکز ذهنی روزانه 15-

جزوه آموزشی مراکز ذهنی در فرمت word  جزوه ذهنی نهایی جزوه آموزشی مراکز ذهنی در فرمت pdf  جزوه ذهنی نهایی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...

جزوه آموزشی سالمندان

جزوه سالمندان

۷ مهر ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

جزوه آموزشی بیماران روانی مزمن

  نهایی بیماران روانی مزمن

۶ مهر ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

مراحل ثبت نام دوره آموزشی مراکز روزانه توانبخشی

طرح آموزشی کارکنان مراکز توانبخشی روزانه کشور توسط سازمان بهزیستی کشور و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین کشور صورت می گیرد. مخاطبین طرح : صاحب امتیاز ،

۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...