جزوه اموزشی کارگاه تولیدی

/
نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کارگاه تولیدی / جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک …

جزوه اموزشی ضایعه نخاعی

/
نسخه پی دی اف جزوه اموزشی ضایعه نخاعی / جهت دانلود روی تصویر زیر کلی…

جزوه اموزشی کم بینا

/
نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کم بینا / جهت دانلود روی تصویر زیر…

جزوه اموزشی کم شنوا

/
نسخه پی دی اف جزوه اموزشی کم شنوا / جهت دانلود روی تصویر زیر…

جزوه آموزشی مراکز ذهنی روزانه 15-

/
جزوه آموزشی مراکز ذهنی در فرمت word  جزوه ذهنی نهایی جز…

جزوه آموزشی سالمندان

/
جزوه سالمندان

جزوه آموزشی بیماران روانی مزمن

/
  نهایی بیماران روانی مزمن

مراحل ثبت نام دوره آموزشی مراکز روزانه توانبخشی

/
طرح آموزشی کارکنان مراکز توانبخشی روزانه کشور توسط سازمان بهزی…