خانه | جزوات آموزشی

جزوات آموزشی

مراحل ثبت نام دوره آموزشی مراکز روزانه توانبخشی

طرح آموزشی کارکنان مراکز توانبخشی روزانه کشور توسط سازمان بهزیستی کشور و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین کشور صورت می گیرد. مخاطبین طرح : صاحب امتیاز ، مربی، مسئول فنی و کادر تخصصی مراکز نحوه ثبت نام: 1-   واریز مبلغ 300000 ریال بابت هزینه های شرکت هر فرد  در دوره آموزشی به حساب بانک ملت به شماره 4458481206 2-   برروی فرمت اطلاعات کارکنان مرکز کلیک فرمایید. 3-   ثبت اطلاعات افراد شرکت کننده در جدول اکسل فوق و ذخیره آن 4-   جدول اکسل فوق را به پست الکترونیکی به نشانی:tavanbakhshan@gmail.com ارسال نمایید. تذکر مهم: در قسمت subject ایمیل نام استان و نام مرکز خود را قید فرمایید. گفتنی است حضور تمامی مراکز در سراسر کشور در این طرح الزامی است و از تمامی همکاران محترم خواهشمند است تا ساعت کاری روز یکشنبه مورخ 25/07/1395نسبت به ثبت نام اقدام فرمایید. فرمت اطلاعات کارکنان مرکز

ادامه نوشته »