خانه | اسناد و قوانین | بخشنامه ها (صفحه 4)

بخشنامه ها

نامه ریاست سازمان مالیاتی به معاونت توانبخشی بهزیستی کشور

  نامه رئیس اداره مالیات به معاونت توانبخشی بهزیستی کشوردر مورد معافیت مالیات موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی

ادامه نوشته »

شهریه 93 مراکز توانبخشی

در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت محترم توانبخشی و مدیران حوزه و کارشناسان بودجه پس از بحث و گفتگو، ارقام سهم خانواده و شهریه مراکز توانبخش غیردولتی مصوب و اعلام گردید.  

ادامه نوشته »

گزارش فصلی مالیات

در تاریخ 2/4/93 در جلسه ای با آقای پاکدامن مدیرکل محترم دفتر فنی و حسابرسی پیرامون مشکل شمول مالیات بر درآمد مراکز استان قزوین به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره انجمن استان مشکلات مراکز این استان کتباً‌اعلام و ایشان فرمودند کلیه مراکز توانبخشی اعم از روزانه و شبانه روزی طبق ماده 134 معاف می باشند و در خصوص تکمیل اظهارنامه مراکز توانبخشی شامل کدام بند الف، ب و یا ج استعلام گردید که انشاء ا… به زودی پاسخ خواهند داد. در ادامه با جناب آقای حجتی پور معاون دفتر اطلاعات مالیاتی در خصوص اعلام صورت حساب فصلی فرمودند کلیه مراکز که بند الف و ب را تکمیل نموده اند بایستی صورتحساب فصلی ارائه نمایند و آن هایی که بند ج را ارائه کرده اند نیاز به تکمیل صورت حساب فصلی ندارد و همچنین فاکتورهایی که در سال 91 کمتر از 6700000 ریال گرفته شده قابل بررسی و نیاز به ارائه و گرفتن کدملی فروشنده و یا شناسه اقتصادی نمی باشد و در سال 92 این مبلغ  8800000 ریال و در سال 93 کمتر 12000000 ریال پیشنهاد می گردد تمامی فاکتورها کمتر از مبالغ فوق باشد.

ادامه نوشته »

جلسه پیگیری مشکلات مالیاتی مراکز در کمیسیون اقتصادی مجلس

در تاریخ 93/2/28 ساعت 14 با همت سرکار خانم دکتر آلیا نماینده محترم مجلس جلسه ای با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجمن عالی در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گردید. در این جلسه که جناب آقای عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاون ایشان جناب آقای وکیلی حضور داشتند، مشکلات مراکز غیردولتی طرح گردید، که با دستور جناب آقای دکتر فتحی پور، رئیس کمیسیون و پیگیری، جناب آقای شکری قرار شد ظرف مدت یکهفته این مشکلات پیگیری و از طریق اصلاح ماده 134 قانون مالیات های مستقیم و یا اصلاح آئین نامه اجرایی مرتفع گردد.

ادامه نوشته »

فراخوان جهت برگزاری دوره آموزشی کارکنان مراکز توانبخشی روزانه

  با توجه به برگزاری دوره های آموزشی و تفاهم نامه انجمن با سازمان بهزیستی کشور از تمامی مراکز توانبخشی روزانه تقاضا می گردد تا هرچه سریعتر فایل اطلاعاتی کارکنان خود را در فرمت اکسل تکمیل نموده و به آدرس tavanbakhshan@gmail.com   ارسال فرمایید .         فرمت اطلاعات کارکنان مرکز        

ادامه نوشته »