اصلاحیه جدید قانون مالیاتی ماده 139

/
اصلاحيه جديد مالياتي در بند ح ماده 139، نام مراكز سالمندان نيز…

بخشنامه اصلاح ماده 134 به ادارات مالیات استان ها ابلاغ گردید

/
با پیگیری های انجام شده توسط انجمن بخشنامه اصلاح آیین نامه اجر…

نامه ریاست سازمان مالیاتی به معاونت توانبخشی بهزیستی کشور

/
  نامه رئیس اداره مالیات به معاونت توانبخشی بهزیستی کشوردر مور…

گزارش فصلی مالیات

/
در تاریخ 2/4/93 در جلسه ای با آقای پاکدامن مدیرکل محترم دفتر فنی و حسا…

جلسه پیگیری مشکلات مالیاتی مراکز در کمیسیون اقتصادی مجلس

/
در تاریخ 93/2/28 ساعت 14 با همت سرکار خانم دکتر آلیا نماینده محترم …

روسای محترم شعب استان ها

/
در اجرای بند 3 ماده 244 ق م م و بخشنامه شماره 200/9562 مورخ 90/4…

تخفیف هزینه برق

/
متن نامه بخشنامه تخفیف هزینه برق معلولین ایران را میتوانید د…

معافیت مالیاتی مراکز نگهداری معلولین ذهنی- حرکتی

/
شما میتوانید دستورالعمل معافیت مالیاتی مراکز نگهداری معلولین ذهنی- حرکتی ر…