واگذاری خدمات به جامعه معلولین ایران

/
واگذاری خدمات به جامعه معلولین ایران…

تفاهم نامه بهزیستی و معاونت هنرهای دستی

/
سازمان بهزیستی و معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی به منظور اطلاح ش…

برنامه آموزشی و تغذیه

/
شما میتوانید برنامه آموزشی و تغذیه را در زیر دانلود نمایید. برا…

مراقبت از توانجو در بیمارستان وظیفه کیست؟

/
متن نامه انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین ایران در مو…

دستورالعمل مراکز حرفه آموزی ..

/
شما میتوانید دستورالعمل مراکز حرفه آموزی را در زیر دانلود نمایید …

لیست نمایندگان استانی اعلام شده از طرف بهزیستی

/
شما میتوانید لیست نمایندگان استانی اعلام شده از طرف بهزیستی را در…