خانه | اسناد و قوانین | بخشنامه ها | بهزیستی (صفحه 2)

بهزیستی

بخشنامه دوره آموزشی ویژه مسئولین فنی

بخشنامه اجرای دوره آموزشی ” شیوه های ارتباط موثر با گروه هدف” ویزه مسئولین فنی مراکز شبانه روزی, ارائه خدمات توانبخشی در منزل, مراکز مبتنی برخانواده(مراقبت در منزل)            

ادامه نوشته »