کم شدن یک ساعت زمان کاری کارگاه های تولیدی در ماه رمضان

/
کم شدن یک ساعت زمان کاری کارگاه های تولیدی در ماه رمضان &nbs…

تعرفه هر ساعت ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی مهارتی به گروه هدف با پذیرش آزاد

/
تعرفه هر ساعت ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی مهارتی به گروه هدف ب…

بخشنامه تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی سال 1396

/
بخشنامه تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی سال 1396 …

درخواست حمایت و پشتیبانی شهرداری از مراکز توانبخشی

/
درخواست حمایت و پشتیبانی شهرداری از مراکز توانبخشی …