کم شدن یک ساعت زمان کاری کارگاه های تولیدی در ماه رمضان

/
کم شدن یک ساعت زمان کاری کارگاه های تولیدی در ماه رمضان &nbs…

تعرفه هر ساعت ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی مهارتی به گروه هدف با پذیرش آزاد

/
تعرفه هر ساعت ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی مهارتی به گروه هدف ب…

بخشنامه تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی سال 1396

/
بخشنامه تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی سال 1396 …

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی سالمندان

/
چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی سالمندان ارزشیابی وضعیت مر…

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی خانه های پناهگاهی

/
چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی خانه های پناهگاهی چک لیست …

چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن

/
چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی بیماران ارزشیابی مراکز شبا…

چک لیست مراکز شبانه روزی معلولین ذهنی

/
چک لیست مراکز شبانه روزی ذهنی چک++لیست+ارزشیابی+شبانه+روزی+…