خانه | اخبار | سالمندان

سالمندان

خواندن رمان در توانبخشی بیماران مؤثر است

خواندن رمان مي‌تواند به عنوان يک عامل قابل‌توجه در فرايند توانبخشي افرادي که در مرخصي استعلاجي به سر مي‌برند، عمل ‌کند. مطالعه بين‌رشته‌اي دانشمندان دانشگاه گوتنبرگ در خصوص تجارب زنان بيمار نشان مي‌دهد خواندن رمان سلامتي آن‌ها را ارتقا مي‌دهد. چنين پديده‌اي «کتاب‌درماني» نام دارد.لنا مارتنسو و سيسيليا پترسون در مصاحبه با هشت زن کارمند که به مدت چهار تا 36 ماه در فهرست کارکنان بيمار قرار داشتند، تجارب رمان‌خواني آن‌ها را در طول مرخصي استعلاجي‌شان بررسي کردند.به گفته مارتنسون، خواندن رمان فعاليتي معني‌دار است که اين زنان خود ابداع کردند و چنين عملي تواناني آن‌ها را در انجام فعاليت‌هاي روزانه ارتقا داد.نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد مطالعه با واقعيت ملموس و بيروني و همچنين واقعيت دروني و تجارب ذهنگرايانه انسان‌ها مرتبط است. در سطح عيني و ملموس، مطالعه به زنان مزبور در بازيابي توانايي و ساختار روزانه‌شان کمک کرد و همچنين تصوير و درک مطلوبي از خود را با ارائه تجربه ذهني و همچنين فضايي خصوصي براي بهبودي آن‌ها در اختيارشان گذاشت.تمامي زنان مورد بررسي در اين تحقيق، همواره به مطالعه علاقه داشتند، با اين حال، بسياري از آن‌ها نشان دادند زماني که نخستين بار در فهرست بيماران قرار گرفتند، مطالعه خود را کاهش داده يا هيچ انرژي براي …

ادامه نوشته »

مراقبت از توانجو در بیمارستان وظیفه کیست؟

متن نامه انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین ایران در مورد مراقبت از توانجو در بیمارستان وظیفه کیست؟را میتوانید در زیر مشاهد فرمایید.

ادامه نوشته »

تعرفه ارائه خدمات توانبخشی در منزل

شما میتوانیدتعرفه ارائه خدمات توانبخشی در منزل را در زیر مشاهده نمایید. برای دانلود و دیدن نامه در اندازه اصلی بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

ادامه نوشته »