ورود توسط توانبخشان

گزارش همایش پیاده روی

گزارش همایش پیاده روی در تاریخ 1396/06/02 همایش پیاده روی کودکان کم توان ذهنی استان تهران در پارک آب و آتش با همت انجمن ورزش کودکان با، هوش میانه و معاونت توانبخشی بهزیستی استان تهران و انجمن مراکز غیر دولتی توانبخشی استان برگزار گردید.

بررسی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در مجلس

  در تاریخ 1396/06/06 جلسه بررسی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید که با حضور نماینده ی انجمن جناب آقای سعدآبادی نقطه نظرات مراکز اعلام گردید و بقیه ی بحث به جلسه ی بعد در تاریخ 1396/06/14 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.  

دعوتنامه سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین، جانبازان صنایع و تجهیزات وابسته

حضور انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین کشور در سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین، جانبازان صنایع و تجهیزات وابسته  

فراخوان نظرات

  با سلام خدمت همکاران محترم … با توجه به برگزاری همایش معاونین توانبخشی کشور و حضور نمایندگان انجمن  لطفاپیشنهادات و مسائل استانی خود را کتبا، تا پایان هفته به دفتر انجمن اعلام فرمائید. با تشکر

شیوه نامه جدید نحوه هزینه کرد اعتبار فعالیت کمک به ایاب و ذهاب معلولان به مراکز روزانه توانبخشی،حرفه آموزی و کارگاه تولیدی حمایتی

شیوه نامه جدید نحوه هزینه کرد اعتبار فعالیت کمک به ایاب و ذهاب معلولان به مراکز روزانه توانبخشی،حرفه آموزی و کارگاه تولیدی حمایتی