اینک به منظور آشنایی بیشتر با روند تشکیل انجمن های فعال در حوزه مراکز توانبخشی غیردولتی ضروری است تاریخچه مختصری از چگونگی شکل گیری انجمن های فوق الذکر بیان می گردد:

  • انجمن مدیران مراکز غیرانتفاعی آموزش و توانبخشی معلولین ایران:

 در سال 1377 با همت آقایان: دکتر پورآسا،دکتر فقیهی، سعدآبادی و خانم بیات انجمن تاسیس و در 3/11/77 با مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز نمود و با تعامل بسیار خوب در زمینه های مختلف با سازمان بهزیستی توانست در 31 استان ایجاد شعبه نموده و تقریباً به نیمی از اهداف مورد نظر در اساسنامه دست یابد.

در حال حاضر این انجمن در حوزه مراکز ذهنی، جسمی و حسی با پوشش بیش از 850 مرکز در سراسر کشور فعالیت دارد و در بسیاری از فعالیت های حوزه توانبخشی مربوط به مراکز حضور فعال آن احساس می شود و در تعاملات فراسازمانی با ارتباطات ویژه با نمایندگان محترم مجلس خصوصاً فراکسیون معلولین،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بازرگانی و کار و تعاون و رفاه اجتماعی و … توانسته به عنوان بازویی قدرتمند در رسیدن به اهداف مشترک با سازمان بهزیستی عمل نماید.

اعضا کنونی هیات مدیره انجمن مدیران مراکز غیردولتی آموزشی، توانبخشی و نگهداری معلولین ایران:

1. سعید سعد آبادی        رییس هیئت مدیره
2. آذرمیدخت علا             نایب رییس هیئت مدیره
3. احمد حسینی            خزانه دار انجمن
4. نادر مقیمی               عضو اصلی
5. مهنوش عمرانی         عضو اصلی        
6. مریم شهریاری           عضو اصلی
7. محمدرضا تات           
عضو اصلی
8. امین هاشملو           
عضو اصلی
9. منیژه زواشکیانی      
عضو اصلی
10.امیرحسین پورآسا      بازرس اصلی

  • انجمن صنفی آسایشگاه های سالمندان کشور:

 در سال 1379 به عنوان اولین انجمن صنفی فعال در حیطه توانبخشی سالمندان با کسب مجوز از وزارت محترم کار و امور اجتماعی وقت تاسیس گردید.

هیئت موسس عبارتند از: مرحوم دکتر حقیقت کیش متخصص جراحی عمومی، دکتر مقدسی متخصص جراحی مغز و اعصاب و آقایان: مجتبی خجسته خسرو، حسین شریفی نیا و دکتر همایون رسولی به عنوان نمایندگان استان های مختلف کشور انجمن در 3 دوره فعالیت حرفه ای به عنوان هیئت مدیره منتخب به ایفای نقش خود در استیفای حقوق صنفی پرداخته است.

براساس برگزاری چهارمین مجمع عمومی انجمن اعضاء هیئت مدیره در حال حاضر: خان نیراحمدی (رئیس) از تهران، آقای شریفی نیا (نایب رئیس) از خراسان رضوی، دکتر رسولی (خزانه دار) از تهران، خانم جوادی از آذربایجان شرقی و آقای محمد تصدیقی ثابت از تهران (به عنوان اعضاء)، دکتر نظری مهر (بازرس)از خراسان رضوی می باشند که کماکان در جهت استیفاد حقوق اعضاء فعالیت دارند.

  • انجمن صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی بیماران روانی مزمن:

 پس از احساس ضرورت سیاستگذاران جهت ساماندهی بیماران روانی مزمن این مهم بر اساس آئین نامه جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به سازمان بهزیستی کشور محول گردید و سازمان بهزیستی با تشکیل ستاد ساماندهی، درمان و توانبخشی بیماران مزمن با تشکیل مراکز شبانه و روزانه بیماران روانی مزمن مبادرت به این امر نمود.

تعدادی از صاحبان امتیاز مراکز در سال 1385 من جمله دکتر حمید طاهرخانی، دکتر مجید بهروزی نیا و آقای مهدی صالحی به عنوان هیئت موسس انجمن شروع به آغاز فرایند تاسیس انجمن نمودند تا اینکه در سال 1386 با اخذ مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی اولین انجمن فعال در این حوزه ثبت گردید و هیئت مدیره اولین دوره انجمن انتخاب گردیدند و دومین انتخابات هیئت مدیره در سال 1392 برگزار شد که اعضاء هیئت مدیره فعلی این انجمن در حال حاضر عبارتند از:

آقایان: دکترمجیدبهروزی نیا(رئیس) از تهران، محمد سوهانیان(نایب رئیس) از تهران، ابراهیم باقری(دبیر) از تهران، دکتر حسین اعتصامی(خزانه دار) از تهران، سعید آزادی عصر(عضو) از تهران و دکتر محمدصادق قاسمی (بازرس) از قزوین

تعاملات سازمان با انجمن های فوق الذکر در طول زمان بسیار متغییر و در نوسان بوده است که این امر بدلیل باورها و نگرش متفاوت مدیران عالی و میانی سازمان در سطح کشور و استان ها بوده است به صورتیکه انجمن ها در بعضی موارد در تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش، مشارکت و جایگاه فعال و موثر داشته و در مقاطعی از زمان در این خصوص به حاشیه رانده شده و نقش موثری به آنان واگذار نشده و تعاملات بسیار کمرنگ گردیده است.