موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

طبق بند 5 دستورالعمل اجرایی ماده 169 دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصویبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانونی، نهاد های عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود معاف از مالیات می باشند.

 

 

مالی

 

مالی2

 

 

نویسنده : 
تاریخ انتشار : مهر ۱۴, ۱۳۹۳
دسته بندی : slider, اخبار
 

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...