خانه | slider | گزارش عملکرد انجمن عالی در ادامه آذر ماه و دهه اول دی ماه

گزارش عملکرد انجمن عالی در ادامه آذر ماه و دهه اول دی ماه

–        شرکت در همایش “برنامه ششم توسعه” در تاریخ 18 و 19 آذرماه با حضور جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رفاهی ایشان جناب آقای دکتر میدری، مدیران کل بهزیستی استانها، مدیران و معاونین وزارتخانه و رئیس هیئت مدیره انجمن عالی در سالن 17 شهریور وزارت تعاون.

 گفتنی است رئیس هیئت مدیره انجمن بعنوان عضو در کارگاه سازماندهی و مدیریت رفاه اجتماعی و روش های فقرزدایی و توانمندسازی گروه های هدف و همچنین در پنل هایی که در سازمان بهزیستی کشور با عنوان “سالمندی و مراقبت اجتماعی و الگوهای آن” برگزار گردید، شرکت نموده و نقطه نظرات انجمن را اعلام نمود.

–        در روز سه شنبه مورخ 25 آذرماه جلسه ای با حضور مهندس رضایی مدیرکل دفتر شبانه روزی، آقای غلامی معاون دفتر، خانم ها صفری و باغ علیشاهی کارشناسان دفتر، سرکار خانم چراغی از کرمانشاه، خانم علامی از استان خراسان رضوی، آقای پدرامی از تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن عالی جناب آقای سعدآبادی تشکیل شد که در این جلسه ضمن پیگیری موارد مطروحه جلسه قبل، بنا شد ما به التفاوت مجهولین از آذرماه پرداخت و برای ماه های دیگر اقدام صورت پذیرد.

شایان ذکر است تغییرات آئین نامه پس از اعلام نظرات انجام خواهد پذیرفت. در خصوص عدم شمول قانون کار ایشان معتقد به شمولیت کارکنان مراکز شبانه روزی داشتند، همکاری و همراهی انجمن برای نظارت بیشتر را خواستار شدند و انشاء ا… برای سال 94 برآوردهای واقعی برای هزینه انجام خواهد پذیرفت. نحوه
هزینه­کرد استانی بیمه سهم کارفرمایی که به استان ها ارسال گردید، توسط دفتر شبانه روزی پیگیری خواهد شد.

*شایان ذکر است گزارش تکمیلی این جلسه در آینده بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

– در تاریخ 01/10/93 جلسه ای با حضور سرکار خانم دکتر نوع پرست، مدیر کل امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور، خانم پورسید کارشناس مسئول دفتر و همکاران انجمن خانم ها شهریاری(خراسان رضوی)، محمدی(مازندران)، استوار(یزد) و آقایان مقیمی(آذربایجان شرقی)، عنبرزاده(اصفهان)، والی زاده(لرستان) و جناب آقای سعدآبادی در ارتباط با مشکلات و مسائل مراکز روزانه زیر 15 سال برگزار گردید.

1–اصلاح آیین نامه تخصصی وچک لیست ارزشیابی واستاندارد سازی متناسب با کمک هزینه

2-توقف جدی وقطعی تاسیس مراکزجدید مشابه.افزایش ظرفیت مراکز قبلی میتواند راهکاری قابل توجیه باشدو الزام به پراکندگی مراکز قدیمی درکلیه نقاط  سطح شهر جهت دسترسی همه مناطق شهر به مراکز توانبخشی بجای تاسیس مراکز جدید در مناطقی که از شهر که مرکز ندارد.

3-رفع مشکلات عدیده  روندپذیرش مددجویان در مراکزکه منجر به کمبود مددجو در مراکز گردیده است که عمده دلایل این مشکل عبارتند از.الف – عدم شناخت کافی واطلاع از فعالیتهای مراکز توانبخشی توسط مددکاران مجتمع های دولتی  ب- تعداد زیاد پرونده های یک مددکار در مجتمع های دولتی وبه همین دلیل  پاسخگویی دقیق ومستمر به خانواده ها امکان پذیر نیست ج-پروسه طولانی پذیرش مددجووطی مراحل زیاد اداری زمانبر که غالبا از حوصله خانواده های مددجویان خارج میباشد.

4-افزایش ظرفیت یارانه مراکز از 65 به 85 یا بیشتر

5-برآورد کمک هزینه آموزشی جداگانه برای مراکز ذهنی زیر پانزده سال

6-مشکلات هزینه بسیار بالا ایاب وذهاب مددجویان این مراکزوعدم توان پرداخت این هزینه از طرف خانوادهها وپرداخت سوبسید بالا توسط مراکز به سرویس ایاب وذهاب.

7-ایجاد شرایط وحمایت در زمینه خرید محل مرکزومشکلات عدیده مراکز استیجاری

8-بهره مندی این مراکز از قانونهای حمایتی مانند معافیت ازشمول قانون کار با توجه به اینکه این مراکز پایه توانبحشی میباشند ومتاسفانه کم در آمد ترین مراکزوتعیین حداقل پرداخت دستمزد به پرسنل توسط انجمن ونظارت برپرداخت دقیق آن

9–تامین امنیت شغلی  مدیران مراکز وحق واگذاری مجوز

10–نابرابری افزایش شهریه ویارانه با نرخ تورم سالیانه وافزایش هزینه های مراکز.تاخیر پرداخت یارانه ماهانه در حالی که کلیه هزینه های مراکز ماهیانه پرداخت میشود که این فشار مضاعف به مدیران وارد میکند.لذا پیشنهاد تصویب وابلاغ به موقع کمک هزینه ها وبودجه های کمکی (ایاب وذهاب .تغذیه .بیمه کارفرمایی) میشود.

11-ارسال بودجه جداگانه ایاب وذهاب .تغذیه وحق بیمه کارفرمایی برای مراکز زیر پانزده سال

12-کاهش سهم مشارکت خانواده وافزایش یارانه در این مراکز باتوجه به ضعف شدید مالی خانواده ها ی این مراکز

13-حمایت ازاین مراکز که از نظر مالی ضعیفترین هستندبا دادن اولویت خدمات جانبی  به این مراکزمانند خدمت مددکاری .توانبخشی در منزل .مراقبت در منزل .

14-استفاده از فضاهای بعداز ظهر وانجام فعالیتهای روانشناسی کار درمانی ومشاوره این امر با توجه به بالابودن کرایه منازل میتواند دررفع فشارهای مالی وهمچنین دربه کار گماردن نیروهای متخصص مثمرثمر باشد.بعبارتی ایجاد امکان دریافت مجوز فعالیت از طرف سازمان بهزیستی برای مراکز روزانه ذهنی زیر پانزده

15-کمبود شدید نیروهای تخصصی  کاردرمان گفتار درمان در شهرستانها پیشنهاد میشودتمهیداتی جهت بهره بری ازنیروهای طرحی در مراکز اندیشیده شودورای زنی در زمینه ایجاد دانشگده های توانبخشی در استانها صورت پذیرد.

16-پرداخت کامل ظرفیت یارانه ای در صورت تکمیل بودن نیروی انساتی وشرایط فیزیکی مناسب مرکز تا تعیین تکلیف در مواقع افت شدید مددجو

17-جلوگیری از ناهماهنگی اجرای دستورالعملها وقوانین وبخشنامه ها در استانها بطور مثال کمک هزینه ترخیص مددجوی پذیرش شده در مدرسه استثنایی  در یک استان شش ماهه یک استان سه ماهه یک استان صفرمیباشد.

یک استان طرح والد محور اجرا ودر استان دیگر پذیرش مددچو زیر دوسال تخلف محسوب میشود.

18-ایجاد مراکز چند معلولیتی در شهرستانهای کوچک وتغییر کاربری مراکز روزانه ذهنی در شهرستانهای کوچک با جمعیت کم

19-مشکل جذب مددجویان وثبت نام رایگان در مدارس استثنایی با توجه به توان مالی بسیار پایین خانواده ها وجلوگیری ازموازی کاری سازمان آموزش استثنایی دربرخی از وظایف وخدمات آموزشی با این مراکزوجذب مددجویان معلول ذهنی 4تا 6 سال

20- عدم پذیرش به هر عنوان معلولین ذهنی-حرکتی در مراکز جسمی حتی اگر معلولیت جسمی غالب باشد.

21-تغییر ساعت کار مراکز آموزشی وتوانبخشی  روزانه ذهنی زیر پانزده سال وانطباق آن با ساعت کار مدارس استثنایی

22- حذف یکی از مواردتغذیه ویا تامین هزینه هرکدام به تفکیک.تعریف مشخص از دادن وعده غذایی

23-ابلاغ مشخص و قانونی  در زمینه  وضعیت تعطیلی مراکزتوانبخشی در روزهای خاص مانند سرما ,گرما ….

24-ابلاغ مشخص وتاکید بر پرداخت تشویق ارجاع قبول شدگان به مدارس استثنایی

25–تسریع در جهت روند تهیه وپکیج پرونده ارزیابی مددجویان با نظر انجمن

26-تسریع در وحدت  وایجاد رویه آموزشی یکسان  مراکز زیر پانزده سال در سطح کشوربهره مندی از کتب آموزشی مختص این مراکز وتعیین دقیق سطح آموزشی مددجویان  همانند مدارس استثنایی

27- مشخص نمودن طرح برنامه درمانی برای کودکان زیر دوسال در مراکز (والدمحور)همچنین مشخص کردن بودجه متناسب با هزینه های این توانخواهان

28-تعلق بودجه واعتبار جهت فعالیتعای هنری ورزشی وفرهنگی .باافزایش هر فعالیتی به دستور العمل هزینه مربوط به آنهم دیده شود!

29-انجام فعالیتهای پژوهشی در مراکز وتخصیص دادن بودجه در این زمینه

30-ملاک پرداخت یارانه ماهانه  تنها سرشماری روز بازدید از مرکز لحاظ نگردد.

31-تمدید مجوز مراکز ومسیولین فنی روند بوروکراسی پیچیده دارد که نیازمند تعدیل میباشد.اصلاح آیین نامه کمیسیون بیست وشش

32-بهبود روند نظارت کارشناسان در مراکز ونحوه برخورد کارشناسان ناظر با مدیران وپرسنل مراکز .پیشنهاد میشوددستور العمل جامع وشرح وظیفه مشخص جهت کارشناسان ناظرتدوین گردد تا از سلیقه ای عمل کردن جلوگیری بعمل آید

– چهارشنبه 3 دی ماه: پیگیری و شرکت در جلسه حادثه پاکدشت در طبقه هفتم سازمان بهزیستی با حضور معاون محترم توانبخشی بهزیستی کشور و استان تهران دفتر بازرسی و دفتر حراست و نماینده انجمن برگزار گردید که با رایزنی های انجام شده تلاش گردید به مرکز حادثه دیده کمک گردد و با پیگیری های مستمر و رایزنی با جناب آقای دکتر هاشمی رئیس سازمان، جناب آقای مرادی مدیرکل حراست سازمان، جناب آقای پرورش به صورت جداگانه و حضوری این پیگیری ها تکمیل گردید.

لازم به ذکر است تقریباً هر روز با مدیر مرکز و خانواده ایشان تماس داشته و تبادل اطلاعات انجام پذیرفت.

– در تاریخ 7 دی ماه جلسه ای با حضور رئیس هیئت مدیره انجمن و رئیس فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی سرکار خانم دکتر آلیا و جناب آقای فدایی دبیر فراکسیون برگزار گردید.

در این جلسه مشکلات مراکز توانبخشی پیگیری و درخواست افزایش بودجه با توجه به فصل رسیدگی به بودجه سازمان بهزیستی در مجلس عنوان و خانم دکتر آلیا قول مساعدت و رایزنی دادند. همچنین با رئیس کمیسیون بهداشت مجلس جناب آقای دکتر شهریاری صحبت و خواستار افزایش بودجه مراکز توانبخشی شدیم. و با تنی چند از نمایندگان دیگر رایزنی به عمل آمد و نامه ای از پیش آماده و به عزیزان نماینده تقدیم گردید.

انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین کشور

درباره ی توانبخشان

همچنین ببینید

تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *