پیگیری مشکل مالیاتی مراکز

در تاریخ 93/02/30 ساعت 13:30 بار دیگر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن عالی پیرو جلسه دو روز قبل در مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته و با هماهنگی آقای زهرایی مدیرکل امور مجلس بهزیستی و رایزنی با معاون کمیسیون آقای پورابراهیمی در حضور رئیس سازمان مالیاتی کشور جناب آقای عسگری و معاون ایشان آقای وکیلی و تنی چند از نمایندگان محترم پیگیری معافیت مالیاتی مراکز انجام پذیرفت، قرار بر این شد اصلاح ماده 134 قانون مالیاتی برای رای گیری به صحن مجلس برده شود.

نویسنده : 
تاریخ انتشار : خرداد ۱۰, ۱۳۹۳
دسته بندی : اخبار
 

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...