بازدیدکننده محترم: به منظور ارتقای سطح کیفی و محتوای مطالب وب سایت توانبخشان ، پرسشنامه ذیل در اختیار شما قرار می گیرد تا درصورت تمایل، نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.

بی شک نقطه نظرات ارزنده شما در مراحل توسعه و استقرار وب سایت توانبخشانبرای ما ارزشمند و در کیفیت نتیجه نهایی بسیار تاثیر گذار خواهد بود. لذا مزید امتنان است که با ارسال نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی خود از طریق ثبت نظرات به صورت آنلاین در بخش تماس با ما، همکاران تیم اجرایی پروژه را یاری رسانید.

[contact-form-7 id=”1674″ title=”نظرسنجی”]