نامه ریاست سازمان مالیاتی به معاونت توانبخشی بهزیستی کشور

  نامه رئیس اداره مالیات به معاونت توانبخشی بهزیستی کشوردر مورد معافیت مالیات موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی

 

Picture 009

Picture 010

 

نویسنده : 
تاریخ انتشار : تیر ۱۱, ۱۳۹۳
 

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...