دریافت نظرات در خصوص جلسه ریاست انجمن با سازمان آموزش و پرورش استثنایی

.باتوجه به جلسه ریاست انجمن با وزیر آموزش و پرورش و رییس آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور, همکاران محترم پیشنهادات خود را در این خصوص تا تاریخ شنبه 18 مهر ماه به دفتر انجمن ارسال نمایند

نویسنده : 
تاریخ انتشار : مهر ۱۳, ۱۳۹۴
دسته بندی : اخبار
 

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...