خواندن رمان در توانبخشی بیماران مؤثر است

خواندن رمان مي‌تواند به عنوان يک عامل قابل‌توجه در فرايند توانبخشي افرادي که در مرخصي استعلاجي به سر مي‌برند، عمل ‌کند.

[divider]
مطالعه بين‌رشته‌اي دانشمندان دانشگاه گوتنبرگ در خصوص تجارب زنان بيمار نشان مي‌دهد خواندن رمان سلامتي آن‌ها را ارتقا مي‌دهد.

چنين پديده‌اي «کتاب‌درماني» نام دارد.لنا مارتنسو و سيسيليا پترسون در مصاحبه با هشت زن کارمند که به مدت چهار تا 36 ماه در فهرست کارکنان بيمار قرار داشتند، تجارب رمان‌خواني آن‌ها را در طول مرخصي استعلاجي‌شان بررسي کردند.به گفته مارتنسون، خواندن رمان فعاليتي معني‌دار است که اين زنان خود ابداع کردند و چنين عملي تواناني آن‌ها را در انجام فعاليت‌هاي روزانه ارتقا داد.نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد مطالعه با واقعيت ملموس و بيروني و همچنين واقعيت دروني و تجارب ذهنگرايانه انسان‌ها مرتبط است.

در سطح عيني و ملموس، مطالعه به زنان مزبور در بازيابي توانايي و ساختار روزانه‌شان کمک کرد و همچنين تصوير و درک مطلوبي از خود را با ارائه تجربه ذهني و همچنين فضايي خصوصي براي بهبودي آن‌ها در اختيارشان گذاشت.تمامي زنان مورد بررسي در اين تحقيق، همواره به مطالعه علاقه داشتند، با اين حال، بسياري از آن‌ها نشان دادند زماني که نخستين بار در فهرست بيماران قرار گرفتند، مطالعه خود را کاهش داده يا هيچ انرژي براي اين فعاليت نداشتند.

زماني که اين افراد فرايند مطالعه را دوباره آغاز کردند، بسياري از آن‌ها رمان‌هاي عوام‌پسند و کتاب‌هايي را برگزيدند که موقعيتشان را برايشان تداعي مي‌کرد.با بهترشدن تدريجي، سوژه‌هاي مزبور به طور فزاينده‌اي به نوع ادبياتي که در گذشته خوانده بودند،روي آوردند.

اين زنان بسياري از رويکردهاي مختلف مورد استفاده‌شان را هنگام بيماري براي مطالعه توصيف کردند.تعدادي از آن‌ها داستان‌هايي را ترجيح مي‌دادند که موقعيتشان را منعکس مي‌کرد و آن‌ها به شدت با متون مزبور همذات‌پنداري مي‌کردند.ديگران نيز براي لذت زيبايي‌شناختي يا فرار از بيماري‌شان در لحظه مطالعه مي‌کردند.

زنان موردبررسي با تمامي شيوه‌هاي مختلف و در اوقات متعدد طي زمان مرخصي استعلاجي‌شان مطالعه مي‌کردند و دريافتند که اين عمل به سرعت در توانبخشي آن‌ها مفيد بود.نتايج اين پژوهش حاکي از آن است مطالعه داراي چندين بعد بوده و با مهارت‌هاي ذهني و فيزيکي، ارتباط و اعتمادبه‌نفس افزايش‌يافته زنان مرتبط بود.

نویسنده : 
تاریخ انتشار : آبان ۱۹, ۱۳۹۲
دسته بندی : سالمندان, عمومی

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...