جلسه نمایندگان انجمن ها با جناب آقای دکتر میدری در ارتباط با مشکلات مراکز

در روز 92/12/18 از ساعت 10 صبح لغایت 13:30 جلسه ای با حضور نماینگان انجمن ها و موسسات سازمان بهزیستی کشور در حضور جناب آقای دکتر میدری معاونت محترم رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای دکتر بدخشان معاونت توسعه و مشارکت های مردمی بهزیستی کشور تشکیل گردید.

در این جلسه رئیس هیئت مدیره انجمن با ارائه آمار معلولین تحت پوشش بهزیستی و تعداد کارکنان شاغل در مراکز و طرح مشکلات مراکز غبردولتی مانند یارانه مراکز، ایاب و ذهاب، عدم انطباق یارانه با هزینه های مراکز، دریافت حقوق حداقلی کارکنان کراکز به دلیل کمبود اعتبار این بخش ، مخفف بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان مراکز، بیمه تکمیلی برای توانجویان مراکز و ….خواستار پیگیری معاون محترم وزیر و احقاق حقوق مراکز گردید.

نویسنده : 
تاریخ انتشار : اسفند ۱۸, ۱۳۹۲
دسته بندی : گزارش
 

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...