جلسه انجمن مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین استان قم برگزار شد

بازدید
آخرین به روز رسانی : یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۹:۳۴ قبل از ظهر
جلسه انجمن مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین استان قم برگزار شد

جلسه انجمن مراکزتوانبخشی غیردولتی استان قم درمورخه ۹۳/۴/۸درسالن جلسات سازمان بهزیستی استان قم راس ساعت ۸/۳۰ برگزارگردید.

دراین جلسه علاوه برجناب آقای دکترسلیقه مدیرکل محترم بهزیستی استان وجناب آقای علیزاده معاون محترم توانبخشی استان وجناب آقای قنبری ریاست هیات مدیره انجمن شعبه قم ومدیران مراکزتوانبخشی استان ، جناب آقای سعدآبادی ریاست محترم هیات مدیره انجمن عالی وجناب آقای دکتربهروزی نیا مدیرعامل محترم انجمن عالی نیز قبول زحمت فرموده وشرکت داشتند.

نظرات وپیشنهادات مدیران مراکزمطرح وپاسخ ها ازطرف مسئولین انجمن وسازمان ارائه گردید.

همچنین ازنگاه مثبت جناب آقای دکترسلیقه مدیرکل محترم استان که ازاوایل سال۹۳ این مسئولیت راپذیرفته اند تشکروتقدیربه عمل آمد.وایشان نیزدرزمینه هرگونه همکاری وتعامل با انجمن درخصوص تمدید پروانه مراکز،حضورنماینده انجمن درجلسات کمیسیون ماده۲۶ ،بازدیدازمراکزوعضویت کلیه مراکز استان درانجمن قول مساعدت دادند.

مدیر عامل محترم و رئیس هیئت مدیره انجمن عالی گزارش مبسوطی از عملکرد انجمن و تعاملات با سازمان بهزیستی کشور و دستگاه ها و ارگان های خارج از سازمان ارائه نمودند.

لینک کوتاه

ارسال دیدگاه ۰ دیدگاه

* نام
* ایمیل
* ضروری

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

شرایط ارسال دیدگاه:

سعی کنید از دیدگاههای نامرتبط با نوشته پرهیز کنید در غیر اینصورت پاسخ داده نخواهد شد.

تمامی دیدگاههای ارسالی توسط مدیر سایت توانبخشان بررسی و پاسخ داده خواهد شد.