برگزاری دوره های آموزشی ویژه صاحبان امتیاز، مدیران فنی و کارکنان مراکز توانبخشی توسط انجمن عالی مصوب گردید

Picture 004

 

نویسنده : 
تاریخ انتشار : دی ۱, ۱۳۹۲
 

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...