اخبار استان ها

اخبار

دستور العمل و بخشنامه

آرشیو اخبار

`پيشنهاد1

بازنگری دستورالعمل اجرایی موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶

لطفاً پیشنهادات خود را جهت ارائه به سازمان بهزیستی در ارتباط با بازنگری ماده ۲۶، ...

ادامه مطلب »

اخبار تصویری

  • روز-جهاني-معلولين-عکس
  • عکسسسسسسسسسسسسس
  • 2
  • lllllllllllllll
  • llllllllllllllllllllllllll
  • ماشین
  • images
  • بخشنامه
  • کارت مرکز تاف